Henry's Kinder vom Island Pferdehof

Henry's Kinder

G-Wurf vom Island Pferdehof

geb. ...10.2016


Mutter: Choice vom Island Pferdehof


Vater:    Henry vom Pirloer Hof